Svijet kao selo


Razno /

Svijet kao malo selo izgledao bi neobično, ali je pitanje da li bi bio kao takav bolji? Neke činjenice govore- da, dok druge baš i ne. Pa pogledajmo.

Kad bismo sve čovječanstvo sveli na jedno selo sa 100 stanovnika u kojima bi bile zastupljene sve nacije, takvo bi selo imalo sljedeći sastav:
57 Azijata
21 Europljana
14 Amerikanaca (Sjever i Jug)
8 Afrikanaca
52 bile bi žene
48 muškarci
70 nebijelci
30 bijeli
70 nekršćani
30 kršćani
6 ljudi bi posjedovalo 59% svjetskog bogatstva i svih 6 dolazilo bi iz SAD-a
80 patilo bi zbog loših uvjeta stanovanja
70 bilo bi nepismeno
50 bilo bi pothranjeno
1 umrlo
2 bi se rodilo
1 imalo akademsko obrazovanje

Ako svijet gledamo na ovaj način, dakle, kao selo, svima je jasno koliko je potrebno suosjećanje, razumijevanje, prihvaćanje između ljudi, između svakog pojedinca.

Razmislite o tome:
Ako ste jutros ustali iz kreveta zdravi, a ne bolesni, sretniji ste od milijun ljudi koji ne žive sljedeći tjedan. Ako nikada niste doživjeli rat, osjećali usamljenost u zatvoru, agoniju potlačenih ili glad, onda ste sretniji od 500 milijuna ljudi našega svijeta. Ako se možete baviti religijom bez straha da ćete biti uhićeni ili ubijeni, bit ćete sretniji od 3 milijarde ljudi na Zemlji. Ako imate hranu u hladnjaku, odjeveni ste, imate krov nad glavom i svoj krevet, bogatiji ste od 75% stanovništva ovog svijeta. Ako imate bankovni račun, nešto novca u novčaniku i hrpu sitniša u kutiji, pripadate 8% prosperitetnih ljudi na svijetu.